Privacyverklaring


 
Comgest Benelux B.V., gevestigd aan Gustav Mahlerplein 3-115 1082 MS Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Wij behandelen de gegevens die binnenkomen via www.comgest.nl met grote zorgvuldigheid. Uitgangspunt hierbij is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze privacyverklaring wil Comgest Benelux B.V. u informeren over de gegevens die Comgest Benelux B.V. verzamelt en met welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Comgest Benelux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam; - Bedrijfsnaam; - Zakelijke adresgegevens; - Zakelijk en/of mobiel telefoonnummer; - (Zakelijk) E-mailadres; - IP-adres; - Locatiegegevens; - Gegevens over uw activiteiten op onze website; - Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contactnl@comgest.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag
wij persoonsgegevens verwerken

Comgest Benelux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrieven;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Comgest Benelux B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Comgest Benelux B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Comgest Benelux B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra u ons te kennen heeft gegeven niet langer door ons geïnformeerd te willen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Comgest Benelux B.V. zal enkel uw persoonsgegevens delen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezoekersinformatie

De webserver van Comgest Benelux B.V. logt sessie-informatie, waaronder de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type browser en type operating systeem. De sessie-informatie die wordt vastgelegd is niet tot een persoon te herleiden en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek vast te leggen. Deze statistieken zijn alleen bedoeld en worden alleen gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de website.

Cookies

Comgest Benelux B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Om te voorkomen dat u telkens akkoord moet gaan met de disclaimer op onze website, wordt uw akkoord in een zogenoemde sessie-cookie op uw computer, tablet of smartphone opgeslagen. Na het afsluiten van uw internetverbinding verdwijnt deze informatie automatisch van uw computer. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Comgest Benelux B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons op of stuur een mail aan contactnl@comgest.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Comgest Benelux B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contactnl@comgest.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.
 
Comgest Benelux B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.
 
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op www.comgest.nl.
 
Download onze privacyverklaring

nieuws fonds kopen beleggingsfondsen factsheets waarom kiezen voor Comgest

Wie wij zijn

Kantoren

Beleggingsstrategie

Beleggingsfilosofie

Beleggingsaanpak

Beleggingsproces

Concurrentievoordelen

Verantwoord beleggen

Beleggingsteams

Europa

GEM / Asia

Global / USA

Japan